skip to main content

Zakázkový software

Zakazkovy databazovy software

Zaměřuje se na vývoj a podporu provozu databázového software s použitím MS SQL serveru jako úložiště dat a s klientem vyvinutým v MS Visual studiu .NET nástrojích, zejména C# a Visual Basic. Zaměřujeme se na vysokou funkčnost a ergonomii tlustého klienta v režimu klient-databázový server nebo v třívrstvé architektuře klient-aplikační server-databázový server.

Na zákazníky nezapomínáme

Servisní smlouva zajišťuje zákazníkovi hotline a zásah při problémech do 48, 24 nebo i 4 hodin od nahlášení poruchy (podle povahy závady).

Bezproblémový servis

Servis sítě zajišťuje údržbu serveru, stanic a instalovaného software. Zásah je možný telefonicky, připojením přes modem nebo osobně. Servisní místa jsou Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem. Lokální sítě propojujeme datovými spoji do sítí globálních (WAN) s využitím datových spojů LL net a hardware 3Com. K provozu stávajících aplikací file-server na síti WAN používáme software Citrix. Přístup k aplikaci vyvinuté např. v jazyce FoxPro je pak možný i po Internetu z kteréhokoli místa světa pouze pomocí browseru. Mezi naše zákazníky patří firmy známých jmen.

Instalace

Instalujeme a provádíme servis lokální počítačové sítě (LAN) se servery Windows Server 2008-2012, UNIX.

Spisová služba a oběh dokumentu

Dodáváme produkt DocMan pro zavedení elektronického oběhu dokumentů, jejich digitálního podepsání všemi oprávněnými osobami, přidání časového razítka a odeslání a příjem z datové schránky. Použitím elektronické evidence spisů se zkrátí doba vyhledání potřebného dokumentu a tím efektivita celé firmy. Aplikace podporuje obsluhu scaneru. Důsledně jsou použity technologie a metodika firmy Microsoft.