skip to main content

Willis Information System

Program Willis Information System je zakázkový informační systém pro nadnárodního pojišťovacího brokera - společnost Willis. Program řeší evidenci pojistných smluv, upozorňuje na nutnost obnovy, umožňuje vystavení faktury atd.

Program vede databázi klientů a pojišťoven, poskytuje různé druhy pohledů metodou filtru, poskytuje přehledy Brokerage a Premium podle druhu Policy, podle pojišťovny a další. Projekt byl uveden do provozu 03/2000. Pro další verzi připravujeme podporu komunikace faxem a emailem s vazbou na Lotus Notes.

Instalace

  • Willis Group