skip to main content

DSM sales IS

Program DSM Sales Information Systém je zakázkový informační systém pro nadnárodní společnost DSM. Program řeší všechny činnosti národních poboček DSM, tj. nákup od mateřských výrobních závodů,prodej lokálním výrobcům, evidenci projektů, sledování plnění rozpočtu, evidence všech kontaktů a podpora komunikace faxem, emailem.

Instalace

  • DSM Praha
  • DSM Varšava
  • DSM Budapešť