skip to main content

Civilní služba

Program pro potřeby vedení agendy civilní služby u okresních úřadů ČR a pro všechny organizace, kde občané civilní službu vykonávají. Naše firma se zaměřuje na vývoj a provoz obdobných zakázkových systémů jako je tento.

Modul Civilní služba

Tento modul je nasazen u všech okresních a městských úřadů v ČR. Program Civilní služba je napsán interaktivními moduly, které komplexně zabezpečují automatizované zpracování činností pro vedení evidence občanů povinných výkonem civilní služby a zároveň i vedení evidence organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat.

Program s vytvořenou datovou základnou umožňuje okamžitý přehled o

 • občanech povinných civilní službou
 • organizacích, ve kterých lze civilní službu vykonat
 • provedených správních řízeních u jednotlivých občanů povinných výkonem civilní službou
 • seznamy občanů povinných civilní službou podle různých kriterií
 • seznamy organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat
 • statistické výkazy za zadaná období i zpětně
 • hlášení pro zdravotní pojišťovnu
 • seznam občanů, kteří ukončí výkon civilní služby v zadaném období
 • vlastní sestavy a filtry, které si lze nadefinovat
 • v programu je již více než 100 vzorů správních rozhodnutí, která se automaticky doplňují potřebnými údaji včetně skloňování českých jmen
 • štítky na obálky, doručenky apod.

Koncepce programu zabezpečuje jednoduché ovládání a snadný provoz i pro uživatele bez zkušeností s výpočetní technikou.

Vývojové prostředí

Všechny části systému jsou vyvinuty na platformě Microsoft Visual Studio, zejména Visual FoxPro s použitím OCX objektů třetích stran, např. XCEEDZIP Program je vybaven speciální funkcí pro nahlašování chyby přímo výrobci tzv. formulářem pro nahlašování chyby, včetně odeslání LOGu pomocí SMTP, Outlook nebo MAPI emailem. Email je využíván též pro zasílání statistiky a výměnu dat mezi moduly

Podpora OLE

Všechny moduly využívají pro definici sestav a tisk OLE řízení MS Wordu a pro export dat MS Excel, pro zasílání dat OLE řízení Outlooku.

Databáze

Data jsou uložena v souborech DBF nebo na MS SQL serveru. Soubory Wordu jsou uloženy v databázi komprimovaně.

Modul Statistika civilní služby

Tento modul je nasazen pouze v centru - MPSV ČR. Zajišťuje sběr statistických dat o občanech a organizacích ze všech modulů Civilní služba a jejich tabulkové a grafické vyhodnocení. Připravujeme statistický modul pro nové správní celky - kraje pro provoz od ledna 2001.

Modul Civilkář

Tento modul je určen pro nasazení v mzdových účtárnách ve všech organizacích, kde vykonávají občané civilní službu. Program eviduje osobní údaje občanů, docházku, z toho plynoucí nároky a čerpání dovolené, délku civilní služby a zejména vypočítává výši náhrad vyplácených občanům ve výkonu civilní služby. Do výpočtu náhrad patří i stravné, jízdné, služné, ošatné a další příplatky. Program obsahuje potřebné tiskové výstupy. Zajišťujeme pravidelné legislativní aktualizace.

Podpora provozu

Podpora provozu je zejména e-mailem na civilka@albion.cz resp. komfortně přes formulář HotMail přímo z programu Civilní služba. V naléhavých případech se obracejte na naše běžná telefonní čísla. Pro zásahy na místě využíváme naší servisní sítě v krajských městech.

Instalace

 • MPSV ČR
 • 91 OkÚ a ObvÚ ČR