skip to main content

Atlas Copco Tools

Program slouží pro statistické vyhodnocování dat přijatých ze zařízení Atlas Copco Tools: FOCUS, PowerFOCUS a MACS. Jde o průmyslové inteligentní ruční a automatické nástroje používané zejména v automobilovém průmyslu. Software pracuje na počítačích řady PC pod operačním systémem MS Windows NT 4.0 a vyšší i v síti MS Windows. Dodávka zahrnuje i hardware pro PC zajišťující spojení s nástroji Atlas Copco Tools.

Koncepce programu zabezpečuje jednoduché ovládání a snadný provoz i pro uživatele bez zkušeností s výpočetní technikou.Program byl vyvinut v jazyce MS Visual FoxPro 6.0 a Watcom C.

Program s vytvořenou datovou základnou umožňuje okamžitý přehled o

 • všech měřeních přijatých z Atlas Copco Tools
 • statistických hodnotách konkrétní jednotky za zadaný časový interval
 • všech měřeních na vybraném výrobku
 • zobrazení průběhu vybraného utažení
 • zjištění všech utažení na skupině výrobků zadaných podmnožinou čárového kódu

Mezi statistické hodnoty patří zejména

 • výpočet směrodatné odchylky
 • výpočet koeficientů Cr, Cp a Cpk
 • výpočet zásahových mezí pro hodnoty i rozptyl

Graficky lze zobrazit

 • průběh měření
 • X Bar graf
 • průběh jednoho měřeni

Všechny výše uvedené hodnoty jsou počítány jak pro úhel, tak pro moment utažení.

Uvedené informace se přehledně zobrazují na obrazovce. Kromě toho je lze vytisknout na tiskárně, popřípadě data exportovat do MS Excelu pro další individuální zpracování. Vstup a funkce programu jsou chráněny hierarchií přístupových oprávnění.

Program je tvořen moduly, které společně komunikují a vyměňují si data. Jde o modul pro příjem dat z utahovaček Basic, modul BarCheck na kontrolu technologické kázně a modul Statistic pro vyhodnocování dat. Moduly mohou být spuštěny na různých PC v rámci sítě MS Windows.

Instalace

 • Johnson Controls International, Bratislava, SK
 • Škoda Auto, Mladá Boleslav, ČR
 • TPV Johnson Controls, Nove město, Slovinsko