skip to main content

Správa sítí

Instalace a rozšíření počítačové sítě ve Vaší firmě

Potřeba sdílení údajů v rámci firmy vede k nutnosti propojení do lokální sítě LAN. Toto řešení umožní například výměnu dokumentů, sdílení tiskáren, použití souborového serveru, elektronickou poštu přístupnou uvnitř firmy i z internetu a další dále uvedená řešení. Nové sítě budujeme technologií kroucené dvojlinky Cat 5, 5e, 6, 7, používáme siťové prvky Cisco. Obvykle přebíráme i servis vybudované nebo rozšířené sítě. Mnoho projektantů a realizátorů komunikační vrstvy informačních systémů ve stadiu přípravy návrhu opomíjí takové požadavky, jako je výpočet zpoždění Bit Budget, analýzu kolizních domén, analýzu toku dat, výpočet šířky pásma pro jednu stanici v páteřním rozvodu nebo při vzdáleném přstupu, doby odezvy, dosažitelný přenosový výkon od serverů ke stanicím při plné zátěži sítě, odolnost proti poruchám a výpadkům spojení a napájení, bezpečnost páteřních tras, redundanci páteřních spojů s možností rozložení přenosových pásem atd. Pod vlivem zanedbání těchto výpočtů nemusí být návrh topologie pro daný komunikační systém optimální. Na vyřešení těchto otázek vždy klademe důraz.

Máte problémy s rychlostí ?

Zjistíme úzká místa (stanice, kabeláž, server). Například při provozu aplikací metodou file-server vzniká obvykle úzké místo v síťové kartě serveru, která musí zpracovat požadavky např. 10ti stanic. Pokud stanice i server pouzivaji sitove karty ethernet 100Mb/s (nejběžnější typ dnešních sítí), dochází k efektivnímu přenosu pouze 100/10=10MB/s. Tady se nabízí řešení použít kartu 1000Mb/s a Switch 1000/100. Stanice s kartou 100Mb/s budou mít tak přístup 1000/10=100MB/s, tedy plnou kapacitu media ethernet a výkon se několikanásobně zvýší. Přitom není nutné měnit kabeláž. Další možnost je odlehčit serveru instalací hardwarových printserverů a NAS serverů, kdy tisk a přenos souborů nezatěžuje aplikační server. Dále provádíme měření a výměny kabeláže, profilaktiku a upgrade serverů. Staré kabeláže nahrazujeme strukturovanou kabeláží pro provoz 100Mb/s nebo 1000Mb/s.

Jak propojit pobočky Vaší firmy ?

Pokud pobočky firmy používají stejný informační sytém, společné databáze zákazníků, zakázek atd., je výhodné propojit je datovým spojem a spojit jejich lokální počítačové sítě LAN. Takové síti pak říkáme globální síť WAN. Je možné propojení vyhrazenými nebo cenově výhodněji virtuálnimi pronajatými okruhy nebo přes VPN spoj internet. Aplikace client-server je možné provozovat bez úprav, pro starší aplikace file-serverového typu nabízíme řešení od firmy Microsoft Terminal server nebo Citrix. Aplikační server Citrix umožní práci přes pomalé WAN spoje nebo přes internetovou přípojku.

Naše služby

Návrh řešení na míru
Vývoje software
Správa počítačových sítí
Prodej hardware
Záruční a pozáruční servis
Helpdeskové pracoviště